Anunțuri

Primăria Hudești caută auditor

Primăria Hudeşti caută un auditor pentru proiect, având următoarele condiţii: PP va avea în vedere că la contractarea serviciilor unui auditor financiar independent în vederea verificării legalităţii, exactităţii şi eligibilităţii cheltuielilor acesta să fie selectat în baza Hotărârii CAFR nr. […]

Selecție dosare în cadrul Programului RO10

Primăria Hudeşti, organizează selecţia dosarelor cadrelor didactice care vor fi implicate în cadrul Proiectului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI) – „Paşi […]