Anunțuri

Anunț selecţie parteneri

În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 şi ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei […]

Primăria împreună cu Consiliul Local al comunei Hudesti, intenţionează să vândă un imobil situat in intravilanul comunei Hudesti, sat Alba.

Primăria împreună cu Consiliul Local al comunei Hudeşti, judeţul Botoşani, intenţionează să vândă imobilului situat în intravilanul comunei Hudeşti, sat Alba, având suprafaţă totală de 586,16 mp – suprafaţă construită şi suprafaţă de 2338,75 mp teren aferent grajdului nr.3. Preţul […]

UAT Hudești primeşte oferte de preţ pentru execuţia de materiale promoţionale în cadrul Proiectului RO10

Primăria comunei Hudeşti, primeşte oferte de preţ pentru execuţia de materiale promoţionale (banere, afişe, pliante) în cadrul Proiectului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii […]

UAT Hudeşti primeşte oferte de preţ pentru servicii de instruire

UAT Hudeşti primeşte oferte de preţ pentru servicii de instruire a 15 cadre didactice din şcoală Baranca cu privire la metode de pevenire a violenţei/bullyingului în cadrul proiectului RO 10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale […]

Ofertă de birotică în cadrul Proiectului RO10

Primăria Comunei Hudești, promotor al proiectului RO 10 „Copiii şi tinerii în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” CORAI, „Paşi către un viitor mai bun!”, dorește achiziția materialelor de […]

Demararea achiziției pachetelor de hrană în cadrul Proiectului RO10

Primăria Hudeşti – promoter al proiectului, demareza achiziţia pachetelor de hrană în cadrul proiectului RO 10 „Copiii şi tinerii în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” CORAI, „Paşi către […]

Demararea achiziției de rechizite și manuale în cadrul Proiectului RO10

Primăria Hudeşti – promoter al proiectului, demareza achiziţia de rechizite şi manuale în cadrul proiectului RO 10 „Copiii şi tinerii în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” CORAI, „Paşi […]

Primăria Hudești caută auditor

Primăria Hudeşti caută un auditor pentru proiect, având următoarele condiţii: PP va avea în vedere că la contractarea serviciilor unui auditor financiar independent în vederea verificării legalităţii, exactităţii şi eligibilităţii cheltuielilor acesta să fie selectat în baza Hotărârii CAFR nr. […]

Selecție dosare în cadrul Programului RO10

Primăria Hudeşti, organizează selecţia dosarelor cadrelor didactice care vor fi implicate în cadrul Proiectului RO10 „Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi pentru promovarea incluziunii sociale” (CORAI) – „Paşi […]